przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Pomoc Społeczna

aktualizacja w dniu 2013-06-05

nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013Została opublikowana nowa wersja sprawozdania rocznego MPiPS-03 za I półrocze roku 2013.

 MPiPS-03-P_1-2g

oraz objaśnienia do sprawozdań ze składek:

Objaśnienia dla formularza

Pismo przewodnie + formularz

w aplikacji SAC nowe wersje powinny być dostępne najpóźniej 07.06.2013 r.

 

aktualizacja w dniu 2012-05-14

Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy ”o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej” rejestrowanych w aplikacjach Systemu Informatycznego POMOST (SI POMOST) (tzn. aplikacje: OU Pomost, Pomost Standard, Rodziny Zastępcze, TT-Pomoc) dla poziomu powiatu, powstała konieczność dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC) oraz reguł wyliczania zgodności dla powiatowych zbiorów centralnych w SAC.

związku z powyższymi dane ze sprawozdania RB-28 wykazywane w nagłówku ZBC za I kwartał 2012 r. powinny zawierać:

– dla JOPS rejestrujących w aplikacjach SI POMOST dane z realizacji świadczeń dla pieczy zastępczej zgodnie z dotychczasowym zakresemkwoty zgodne z RB-28 na dotychczasowych zasadach (tzn. zawierające wykonanie dla obszaru pieczy zastępczej),

– dla pozostałych JOPS – kwoty zgodne z RB-28 wykonania budżetu tylko dla obszaru Pomocy Społecznej.

aktualizacja w dniu 2012-02-22

Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego modułu - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Statystycznej Aplikacji Centralnej  (SAC)  to 01.03.2012 r.

aktualizacja w dniu 2012-02-20

Aktualne terminy sprawozdańPojawił się wykaz z aktualnymi terminami do składania sprawozdań przez podmioty przekazujące w zakładce Sprawozdawczość. Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz pobrania wykazu w formacie pdf.

aktualizacja w dniu 2012-02-13

Słowniki sentralne nr 58Zostały wygenerowane nowe słowniki centralne Nr 58 z dnia 13.02..2012 r.

Słowniki dostępne w zakładce: Pliki do pobrania/Pomoc Społeczna/Słowniki centralne 

Zmiana Zawartosci zestawu słowników nr 58 w stosunku do zestawu słowników 57.