przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Komunikaty


2014-03-12
Przerwa techniczna w działaniu systemów CAS i wyłączenie systemów QuickStat i sFundusz

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13.03.-16.03.2014 r. systemy CAS, QuickStat i sFundusz nie będą dostępne dla wszystkich użytkowników, Przerwa techniczna związana jest z migracją danych i uruchomieniem od dnia 17.03.2014 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) nowych modułów do obsługi sprawozdawczości  dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz zbiorów centralnych dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Filmy instruktażowe i intstrukcje pokazujące realizację zadań związanych z obsługą sprawozdawczości dot. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz zbiorów centralnych dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego znajdą Państwo na stronie http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/cas

Wlizło Tomasz

2014-01-28
Problem z działaniem systemu QuickStat

Departament Informatyki informuje, że w dniu dzisiejszym  wystapią problemy z działaniem aplikacji QuickStat . Za utrudnienia przepraszamy.

Wlizło Tomasz

2014-01-07
Problemy z działanieniem systemów CAS, QuickStat, sFundusz, PAR

Szanowni Państwo!

Departament Informatyki informuje, że w dniu dzisiejszym do godziny 16.00 mogą wystąpować problemy z działaniem systemów CAS, QucikStat, sFundusz, PAR. Za utrudnienia przepraszamy.

Wlizło Tomasz

2013-12-31
Wdrożenie CAS

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2014 roku zostanie udostępniona wersja systemu Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) dla obszarów pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, która zastępuje dotychczas wykorzystywany w tych obszarach system SAC.

Funkcjonalność systemu w ramach wskazanych obszarów w zasadzie jest identyczna z dotychczas istniejącą funkcjonalnością w systemie SAC, jedyna różnica dla użytkowników końcowych polega na wyłączeniu, jako zbędnej, funkcjonalności modułu gSAC.

Wdrożenie systemu CAS dla pozostałych obszarów, to znaczy dla świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nastąpi 17 marca 2014 roku. Decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia CAS dla tych obszarów została podyktowana sygnałami i sugestiami jakie docierały do Departamentu Informatyki MPiPS, aby termin wdrożenia nie pokrywał się z końcem roku bieżącego. Tym samym od 17 marca 2014 roku przestaną być dostępne systemy sFundusz i QuickStat.

Krzyżanowski Kamil

2013-12-20
Wydanie świadectwa zgodności dla wersji 1.02 Opisu systemu w obszarze funduszu alimentacyjne

W dniu 19 grudnia 2013 r. zostało: wydane świadectwo zgodności dla oprogramowania „NEMEZIS - Fundusz Alimentacyjny” wersja G-1.02-3-00 na poziom organizacyjny GMINA - firmy  INFO-R Spółka Jawna Kuc Urszula Kuc Rafał z siedzibą w Pogórzu 43-430, ul. Baziowa 29.

Krzyżanowski Kamil

2013-04-23
Zmiana adresów modułów SAC

Departament Informatyki informuje, że uległ zmianie adres pod, którym znajduje  się wersja testowa Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Nowy adres dotyczący modułu Pomoc Społeczna  to: http://sactest.mpips.gov.pl/

Nowy adres dotyczący modułu Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej  to:  http://sactest.mpips.gov.pl/Pomost/piecza

Nowy adres dotyczący modułu Adopcja: http://sactest.mpips.gov.pl/Pomost/adopcja

Pozostałe dane niezbędne do logowania nie uległy zmianie (login, hasło). 

Wlizło Tomasz

2013-01-08
Nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Obsługa sprawozdania rzeczowo finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej będzie odbywała się w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC) w nowym module do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.
Link do nowego modułu:
http://sac.mpips.gov.pl/Pomost/piecza?_OBSZAR=ST

W związku z tym, że został stworzony nowy moduł w aplikacji SAC służący do obsługi sprawozdawczości z obszaru Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się wszystkich jednostek, które mają obowiązek przekazania sprawozdania za II półrocze 2012 roku. W załączeniu Instrukcja rejestracji jednostek w Statystycznej Aplikacji Centralnej.

Instrukcja rejestracji użtkownika WRiSPZ.pdf

  Pismo Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS
            do dyrektorów Wydziałów Polityki Rodzinnej 
            Urzędów Wojewódzkich 

Wlizło Tomasz

2011-12-12
Przerwa w działaniu systemów

W związku z planowanymi pracami administracyjnymi w dniu 18.12.2012 r. od godziny 16.15 pojawią się przerwy w działaniu systemów:  QuickStat, sFundusz, SAC, e-Bon, e-Wnioski oraz ESI EKSMOoN.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wlizło Tomasz

2012-11-29
Przerwa w dostępie do Systemu QuickStat

W związku z planowanymi pracami administracyjnymi w dniu 30.11.2012 r. od godziny 10.00, system QuickStat będzie niedostępny. Ponowne uruchomienie systemu  planowane jest  do dnia 03.12.2012 r. do godziny 7.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wlizło Tomasz

2012-08-01
informacja na temat sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W związku z licznymi pytaniami odnośnie wypełniania opublikowanego sprawozdania  rzeczowowo - finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Departament Informatyki publikuje na stronie informacje o sposobie sprawozdania się jednostek.

Szczegóły dostępne w Aktualnościach, zakładka Piecza Zastępcza, bezpośredni dostęp do publikacji:
http://www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=137

 

 

Wlizło Tomasz

2012-07-17
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

W związku z art. 187 ust 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
i wynikającego z ww. przepisów obowiązku sprawozdawczego ciążącego na jednostkach samorządu terytorialnego informuję, że do 18 lipca 2012 r. w Statystycznej Aplikacji Centralnej opublikowane zostaną sprawozdania jednorazowe z ww. zakresu dla poziomu gmin, powiatów i województw.

Krzyżanowski Kamil

2012-05-14
Dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC)

W związku z uzyskanymi informacjami dotyczącymi braku jednolitości zakresu danych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy ”o wsparciu rodziny i systemu pieczy zastępczej” rejestrowanych w aplikacjach Systemu Informatycznego POMOST (SI POMOST) (tzn. aplikacje: OU Pomost, Pomost Standard, Rodziny Zastępcze, TT-Pomoc) dla poziomu powiatu, powstała konieczność dostosowania zawartości danych w nagłówku zbioru centralnego (ZBC) oraz reguł wyliczania zgodności dla powiatowych zbiorów centralnych w SAC. 

związku z powyższymi dane ze sprawozdania RB-28 wykazywane w nagłówku ZBC za I kwartał 2012 r. powinny zawierać:

– dla JOPS rejestrujących w aplikacjach SI POMOST dane z realizacji świadczeń dla pieczy zastępczej zgodnie z dotychczasowym zakresemkwoty zgodne z RB-28 na dotychczasowych zasadach (tzn. zawierające wykonanie dla obszaru pieczy zastępczej),

– dla pozostałych JOPS – kwoty zgodne z RB-28 wykonania budżetu tylko dla obszaru Pomocy Społecznej.

Wlizło Tomasz

2012-02-22
Nowy moduł w Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC)

Departament Informatyki i Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie  informują,  że przewidywany termin udostępnienia dla użytkowników nowego modułu - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Statystycznej Aplikacji Centralnej  (SAC)  to 01.03.2012 r.

 

Wlizło Tomasz

2011-12-29
Pakiet Aktualizacyjny z obszaru pomocy społecznej dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna

W załączeniu zamieszczamy informację na temat warunkowej akceptacji pakietu aktualizacyjnego dla oprogramowania "HELIOS" firmy INFO-R spółka jawna

 - 2011-12-29 pismo

Krzyżanowski Kamil

2011-12-28
Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

W załączeniu zamieszczamy uaktualnioną wersję Opisu Systemu Wsparcia Rodziny i Piecza Zastępcza, złagodzoną w punkcie 4 i w punkcie 7 rozdziału Wymagania Technologiczne, podrozdziału Wymagania na architekturę systemu.

 - Opis Systemu Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza wersja 1.0.1.

Krzyżanowski Kamil

2011-12-19
Opis systemu do Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Informujemy, że obecnie trwają intensywne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).

Poniżej przedstawiamy przygotowany przez Departament Polityki Rodzinnej i Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Opis Systemu uwzględniający zapisy ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości obsługi beneficjentów, jako systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez jednostki właściwe, dopuszcza się autonomiczne moduły systemów, które obecnie mają zaimplementowaną funkcjonalność wspierającą obsługę procesów wspierania rodziny i rodzin zastępczych."

 - Opis Systemu Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza wersja 1.0.0.

Krzyżanowski Kamil

2011-12-08
Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U .Nr 149, poz. 887) Departament Polityki Rodzinnej i Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opracowują Opis Systemu, w którym uwzględnione zostaną zapisy w/w ustawy. Przewidywana data zakończenia prac związanych z nowym opisem systemu to 16 grudnia 2011 roku. Jednocześnie informujemy, że do dnia 08 grudnia 2011 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie wydał żadnego Świadectwa Zgodności dla oprogramowania działającego na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla żadnego Dostawcy oprogramowania.

Krzyżanowski Kamil