przejdź do treści | przejdź do menu głównego | przejdź do menu pomocniczego


Akty Prawne

Obowiązujące na dzień 2012-01-24

Lp.

Dziennik Ustaw

Opis

Plik do obrania

1 Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm,

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

2 Dz.U. nr 298 poz. 1769 z późn. zm,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r, w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

3 Dz.U. nr 216 poz. 1610 z późn. zm,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych w urzędach administracji poblicznej

4 Dz.U. nr 95 poz. 661

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

5 Dz.U. nr 250 poz. 1869

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych